سایت نفت ایرانی


آسیا-اقیانوسیه مقصد فرآورده های نفتی اوپک

آسیا-اقیانوسیه مقصد فرآورده های نفتی اوپک

تازه ترین بولتن آماری سالانه اوپک نشان می دهد که در سال ٢٠١٣ میلادی منطقه آسیا-اقیانوسیه مقصد اصلی محموله های فرآورده های نفتی اوپک بوده است.

به گزارش روزنامه سعودی گزت چاپ عربستان، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ٢٠١٣ میلادی به طور میانگین روزانه چهار میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه فرآورده نفتی صادر کردند که بخش عمده ای از آن روانه کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه شد.

اوپک در تازه ترین بولتن آماری سالانه خود که در هفته جاری منتشر شد اعلام کرد: منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ٢٠١٣ میلادی روزانه سه میلیون و یکصد هزار بشکه فرآورده های نفتی اعضای این سازمان را دریافت می کرده که معادل ٦٨,٥ درصد از مجموع صادرات این سازمان است.

در این گزارش آمده است که اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب روزانه ٦٠٠ هزار بشکه یا ١٤ درصد، و ٢٠٠ هزار بشکه یا ٥,٢ درصد از فرآورده های نفتی این سازمان را در سال ٢٠١٣ خریداری کرده اند.

بر اساس گزارش سالانه اوپک، ظرفیت پالایشی این سازمان در سال گذشته نسبت به سال ٢٠١٢ میلادی ٤,٩ درصد رشد داشته است. در همین حال، اعضای اوپک در سال ٢٠١٣ در مجموع ١١ درصد ظرفیت پالایشی جهان را تشکیل دادند که در مقایسه با ظرفیت پالایشی سال ٢٠١٢ نزدیک به ٠.٥ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، مقصد نفت خام اوپک در سال گذشته میلادی آسیا-اقیانوسیه با روزانه ١٤ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه (٥٩,٣ درصد)، اروپا با روزانه چهار میلیون و ١٠٠ هزار بشکه (١٧.٢ درصد) و آمریکای شمالی با سه میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه (١٦.٣ درصد) بود.

گزارش اوپک می افزاید که با وجود افزایش تولید نفت خام جهانی در سال ٢٠١٣ میلادی، مجموع تولید نفت این سازمان در مقایسه با سال ٢٠١٢ میلادی ٢,٥ درصد کاهش داشت.

سهم اوپک از تولید جهانی نفت خام در سال گذشته ٤٣,٤ درصد بود در حالی که در سال ٢٠١٢ این رقم برابر با ٤٤.٦ درصد بود.

روتیتر: تحقیقات اوپک نشان می دهد: