سایت نفت ایرانی


توضیحاتم را شهید کردید ؛ دیگر به من زنگ نزنید

توضیحاتم را شهید کردید ؛ دیگر به من زنگ نزنید

 داوود میرخانی رشتی مشاور دبیر انجمن خودروسازان که در برنامه رادیویی اقتصاد روز به صورت تلفنی در رابطه با قیمت خودرو توضیح می داد در پایان گفت و گوی خود اعلام کرد دیگر با وی تماس نگیرند.

میرخانی رشتی که در برنامه رادیویی اقتصاد روز که از رادیو سراسری ایران پخش می شود در رابطه با علل افزایش قیمت خودرو توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین داوود میرخانی رشتی مشاور دبیر انجمن خودروسازان  که در پاسخ به پرسشی مشغول تحلیل در رابطه با قیمت خودرو بود به یکباره در واکنش به نخستین پرسش مجری برنامه با عصبانیت اعلام کرد: « اجازه بدهید من صحبت کنم. من تجربه دارم شما نمی ذارید من حرف بزنم. رسانه ها جو سازی عجیبی در این مورد صورت دادند. شما مدام حرف را قطع می کنید و این سبب می شود توضیحات من شهید شود. »

میرخانی رشتی در بخشی از توضیحات در رابطه با قیمت خودرو گفت: « اگر می خواهند قیمت خودرو را ارزان کنند بروند و ارزان کنند. ما همانند سال های گذشته ضرر می کنیم. بروند خودرو وارد کنند ارز هم که به آنها دادند. » 

او در ادامه به شرح ماوقع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت پرداخت و داستان افزایش قیمت خودرو را بار دیگر مطرح کرد و در پایان توضیحات خود پس از خداحافظی عنوان کرد: « دیگر هم به من زنگ نزنید. »

روتیتر: پاسخ دبیر خودروسازان به مجری رادیو/