كارنامه يكساله يك مدير پرحاشيه نفتي

شركت نفت توليد را فراموش كرده ، دغدغه حقوق شهروندي دارد!

شركت نفت توليد را فراموش كرده ، دغدغه حقوق شهروندي دارد!

نفت ايراني / گروه گزارش : در حالي كه شركت ملي نفت ايران به عنوان بزرگترين شركت اقتصادي كشور بايد پيشتاز سياست هاي رونق اقتصادي در دولت تدبير و اميد باشد در بررسي كارنامه يكساله تحول دراين ابركمپاني اقتصاد ملي، نشاني از بهبود توليد يا صادرات نفت مشاهده نمي شود.

به گزارش نفت ايراني؛  پس از راي اعتماد مجلس به  بيژن زنگنه به عنوان وزير نفت انتظار مي رفت كه تغييراتي در سطوح بالاي 4 شركت اصلي وزارت  نفت رخ دهد  و در حالي كه طي دو سال پيش از آن از شركت ملي نفت ايران به عنوان سنگر نخست مقاومت در برابر تحريم هاي شديد اقتصادي عليه ايران نام برده مي شد و دلسوزان صنعتنفت توقع انتصاب يك مدير آگاه به شرايط روز نفت و داراي بصيرت درك فرصت ها و چالش هاي اين شركت را داشتند ،نيمروز نوزده شهريور 1392 حكم انتصاب ركن الدين جوادي ابهري به عنوان مديرعامل بزرگترين شركت ملي و دولتي اقتصاد ايران روي خط اخبار خروجي وزارت نفت قرار گرفت.

اگرچه پيش از صدور حكم رسمي براي آقاي جوادي ، بازار شايعات پيرامون گزينه هاي وزير براي مديريت عاملي شركت نفت بسيار داغ بود اما در نهايت يكي از پرحرف و حديث ترين مديران شركت هاي پيمانكاري صنعت نفت به عنوان مديرعامل بزرگترين شركت دارنده ذخاير نفتي و گازي جهان منصوب شد.

نگاهي به كارنامه سي سال مديريت آقاي جوادي مي تواند چرايي ناكام ماندن اهداف كلان صنعت نفت در يك سال اخير را روشن تر كند ، آنگونه كه در تارنماي رسمي شركت نفت منتتشر شده است آقاي جوادي  ، معاون اداره مهندسي و عمومي خط لوله و مخابرات نفت از سال 1364 تا 1366 ؛  رئيس پالايشگاه  سرخون از سال 1367 تا 1368/  عضو هيات مديره و مدير مهندسي در شركت ملي گاز ايران از سال 1368 تا 1373 /   عضو هيات مديره و مدير پروژه هاي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت از سال 1373 تا 1378 / عضو هيات مديره و مدير تداركات شركت كالاي نفت-لندن از سال 1378 تا 1381 /   عضو هيات مديره و مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران از سال 1381 تا 1385 /  عضو هيات مديره و معاون پروژه ها ي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت از سال 1385 تا 1386 /   مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت از سال 1386 تا 1392 بوده است .

در حقيقت در هيچ كجاي سابقه 30 ساله مديريت ايشان نشانه اي از حضور در طرح هاي بالادستي مهم نفت همچون طرح هاي افزايش توليد، نگهداشت توليد يا ازدياد برداشت و افزايش صادرات نفت نمي بينيم ، سوابق عمده ايشان در شركت هاي پالايش و پخش و شركت ملي گاز ايران بوده است و مي توان گفت مديرعامل امروز شركت ملي نفت ايران در تمام دوران مدیریتی اش هرگز امكان مشاركت در تصميم سازي يا تصميم گيري درباره حتي يك طرح بزرگ ملي در حوزه بالادستي نفت را نداشته  اما ناگهان بر مسند موثرترين ركن تامين بودجه كشور نشسته است .

همچنين در 2 دوره مشخص از مديريت ايشان نخست در شركت ملي صادرات گاز و سپس شركت كالاي نفت لندن حاشيه ها و حرف و حديث هايي وجود دارد از جمله در زمان مديريت جوادي بر شركت ملي صادرات گاز يك قرارداد پرحاشيه براي صادرات گاز از ايران به اميرنشين شارجه منعقد و با نظارت وي متمم هاي اجرايي آن تدوين شد ؛ قراردادي كه علاوه بر ايجاد مساله براي نظام حقوقي و اقتصادي كشورمان تاكنون ، گفته مي شود در دوره اي ،  دردسرها و گرفتاريهايي بزرگ نيز براي آقاي جوادي به بار آورد.

اكنون و در شرايطي كه بيش از يك سال از استقرار آقاي جوادي در كسوت مديريت عامل شركت ملي نفت ايران سپري شده است امكان بررسي كارنامه و دستاوردهاي يكساله او ميسر است ، چراكه اين زمان،  يك چهارم دوره قانوني دولت دكتر روحاني است و انتظار مي رفت طي اين دوره  اصلي ترين تامين كننده بودجه اقتصادي كشور با جهشي رو به رشد مواجه شود در حالي كه مرور دقيق عملكرد اين شركت حكايت از به انزوا رفتن اصل توليد و در صدر نشستن فعاليت هاي نمادين و نمايشي دارد.

در يكسال اخير باوجود اينكه بسياري از ميادين نفتي و گازي بزرگ ايران به دميده شدن روح تازه اي از توسعه و توليد نيازمند بودند تقريبا هيچ اقدام قابل توجهي در حوزه  افزايش برداشت و يا پايدارسازي توليد انجام نگرفته است ؛ فعاليت هايي هم كه در پارس جنوبي انجام گرفت تقريبا ادامه برنامه ريزي هايي بوده است كه قريب 12 سال است براي توسعه توليد گاز از اين ميدان انجام مي گرفته است هر چند در دوره اي اصولا برنامه ريزي غلطي درباره آن صورت گرفته بود.

البته دراين ميان سكوت معنادار مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره حقايق مربوط به توليد نفت و گاز و طرح هاي ضروري توسعه يا نگهداشت توليد، نگراني دلسوزان صنعت نفت را دوچندان كرده است و بيم اين مي رود كه دراثر فقدان نگاه مديريتي صحيح، فرصت طلايي دو سال نخست استقرار دولت دكتر روحاني به يكي از تاسف آورترين نتايج تاريخ توسعه اين صنعت بدل شود.

بررسي  اقدامات مهم شركت ملي نفت ايران در يك سال مديريت آقاي جوادي بيانگر اين حقيقت تلخ است كه وي و تيم مديريتي ايشان بيش از انكه دغدغه مرگ تدريجي ميليون ها بشكه نفت خام مرغوب را در مخازن سالخورده كشور داشته باشند به دنبال توسعه تيم داري شركت ملي نفت در ليگ هاي ورزشي ،  رعايت حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع و حضور متعدد و مكرر در همايش ها و سمينارهاي پوچ و توخالي و پرهزينه هستند .

بد نيست آقاي مهندس جوادي به اين سئوال مهم پاسخ دهند كه طي يك سال گذشته به جز بازشدن چاه هايي كه در سالهاي 90 تا 92 به دليل شدت گرفتن تحريم هاي نفتي و كاهش تقاضاي خريد نفت ايران بسته شده بودند ( و البته دليل احياي آنها هم نه اقدامات شركت نفت كه تحرك ديپلماسي وزارت خارجه بوده است) چه ميزان به ظرفيت توليد نفت خام و گاز طبيعي ايران افزوده شده است ؟؟ آيا آقاي جوادي از فعاليت ها و تلاش شديد رقباي منطقه اي ما از جمله عربستان و عراق در ارتقاي ظرفيت توليدشان بي خبر است ؟؟ و نيز اينكه آيا آقاي جوادي براي اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد منتظر يك معجزه ديپلماسي در روابط ايران و گروه 5+1 است ؟؟

به هرحال اين واقعيت مسلم را مجال انكار نيست كه هرچقدر هم درباره عملكرد يكسال گذشته نقد كنيم با كمال تاسف فرصت از كف رفته قابل بازگشت نيست اما هنوز هم مي توان از تداوم اين فرصت سوزي خسارت بار در روند حركت و مديريت بزرگترين شركت نفتي خاورميانه و اصلي ترين بازوي تامين بودجه كشور جلوگيري كرد.

سايت نفت ايراني معتقد است: اگر بنيان نقد و گلايه از روند مديريت شركت نفت را نهاده ايم نه به دليل شخصيت مديريتي آقاي جوادي است چرا كه هم در سال گذشته و هم اكنون هشدار داديم و گفتيم كه آقاي جوادي براي شركت پيمانكاري همچون اويك مديري لايق و توانمند و منشا بركات بسيار است اما به راستي براي مجموعه بزرگي همچون شركت ملي نفت ايران و در دوره مديريت عالي فردي همچون دكتر روحاني در قوه مجريه ، نشستن جوادي بر مسند مديريت شركت نفت به راستي مايه نگراني است .

نتيجه نگراني يك سال اخير را هم مي توان امروز و پس از يك سال و بيست و هفت روز مديريت ايشان بر شركت نفت ديد ؛ وضعيتي كه توسعه توليد و صادرات و سهم گيري از فرصت هاي پديدآمده به مفهومي فراموش شده در اين شركت تبديل شده است  .

RSS comment feed نظرات ارسال شده

1
# جمشید (چهارشنبه 16 مهر 1393 04:44 ب.ظ)
واقعا باید به حال شرکت نفت گریست - استخوان های دکتر اقبال در گور میلرزد که بداند چه کسانی بر صندلی اش نشسته اند

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت